(1)
Zacharias, M. J. Inteligencja, Socjalizm I Rewolucja W myśli Politycznej Jana Wacława Machajskiego (1866–1926). DN 2019, 51, 69-104.