(1)
Łukaszewska, A. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919–1922)”, Warszawa, 8 II 2019 R. DN 2019, 51, 345-350.