(1)
Wierzbicki, M. Rola Organizacji społecznych Na Polu Mobilizacji Politycznej Polskiego Wychodźstwa Powojennego Na przykładzie udziału Emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego W Organizacji obchodów Rocznic I świąt państwowych. DN 2019, 51, 135-152.