(1)
Rybicka, H. List Do Redakcji „Dziejów Najnowszych” W Sprawie książki Sebastiana Pawliny, Praca W Dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016, Muzeum II Wojny Światowej. DN 2019, 51, 271-275.