(1)
Majzner, R. Mjr Jan Henryk Żychoń a „afera Sosnowskiego” – Drugi Kanał Inspiracji?. DN 2019, 51, 121-137.