(1)
Parafianowicz, H. Florence Harriman I Jej Praca Dyplomatyczna W Norwegii, 1937–1940. DN 2019, 51, 99-119.