(1)
Wolsza, T. Instrukcja Wydawnicza. DN 2019, 50, 320.