(1)
Hübner, M. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „Oblicza Niepodległej. Państwo I społeczeństwo. W 100-Lecie Odrodzenia Rzeczypospolitej”, Kraków, 25–26 X 2018 R. DN 2019, 50, 313-317.