(1)
Piskała, K. Ku Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Studium Z dziejów myśli Politycznej PPS (1929–1939). DN 2019, 50, 239-251.