(1)
Siedziako, M. Społeczna Percepcja wyborów W PRL W świetle listów nadesłanych Do władz Podczas Konsultacji Projektu Nowej Ordynacji Wyborczej Do Sejmu W 1985 Roku. DN 2019, 50, 181-200.