(1)
Skobelski, R. Wojsko Podczas Kampanii Wyborczej I wyborów Do Sejmu PRL Z 20 Stycznia 1957 Roku. DN 2019, 50, 155-179.