(1)
Bartnicka, A. Zbrodnia Z urzędu, Sprawcy Zza Biurka. Uwagi I Refleksje Na Marginesie Lektury „Konferencja W Wannsee. Droga Do «ostatecznego rozwiązania»” Petera Longericha. DN 2019, 50, 295-308.