(1)
Kozłowski, T. Polityczne Sterowanie Systemem Wymiaru sprawiedliwości PRL Po 1956 R. Casus Funkcjonowania „zespołów” Do Spraw procesów Politycznych W Latach 1964–1982. DN 2015, 47, 147-159.