(1)
Bartoszewicz, H. U schyłku Republiki Weimarskiej. Niemcy I Stosunki polsko–niemieckie W świetle raportów posła Polskiego W Berlinie Romana Knolla (1928–1930). DN 2015, 47, 3-39.