(1)
Pietrzak, J. „Wyeliminowanie Z szeregów Elementu uciążliwego I niebezpiecznego”. Sprawa Obozu Dyscyplinarnego Armii Polskiej Na Wschodzie W Latrun W Palestynie (1944–1945). DN 2015, 47, 79-91.