(1)
Bartoszewicz, H. Kierunek Wschodni aktywności Dyplomatycznej Rady Regencyjnej. DN 2018, 50, 5-30.