(1)
Kornat, M. Program Czy Improwizacja? Idee Polityki Zagranicznej paƄstwa Sowieckiego. DN 2018, 49, 97-112.