(1)
Polit, J. Japonia Wobec Rewolucji Bolszewickiej W Rosji, 1917–1922. DN 2018, 49, 51-73.