(1)
Materski, W. Przewrót Listopadowy 1917 R. W Rosji a hasło bolszewików Prawa narodów Do Samostanowienia. DN 2018, 49, 7-28.