(1)
Jackowska, A. M. Strategie I Metody Przekazywania Francuskiej Opinii Publicznej Relacji O Terrorze Stalinowskim Za żelazną Kurtyną Na przykładzie procesów sądowych Z Lat 1949–1952. DN 2017, 49, 121-144.