(1)
Losson, K. Czy KPP była Patriotyczna? Dyskusja W Wydziale Historii Partii wokół Referatu Tadeusza Daniszewskiego Na Temat „sprawy niepodległości W Ruchu robotniczym”. DN 2017, 49, 71-98.