(1)
Gmurczyk-Wrońska, M. Informacja Dla autorów. DN 2017, 49, 345.