(1)
Wawryszuk, P.; Stambolija, N. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-Polskie W XX wieku”, Belgrad, 29–30 IX 2016 R. DN 2017, 49, 341-344.