(1)
Dutkiewicz, M. Służba Zdrowia Legionów Polskich Podczas Walk Na Wołyniu W 1915–1916 Roku. DN 2017, 49, 25-37.