(1)
Siedziako, M. Wybory Do Sejmu PRL W Latach 1952–1985. DN 2016, 48, 163-171.