(1)
Koryś, P.; Tymiński, M. Od Socjalizmu Do Socjalizmu. Koncepcje Reform Gospodarczych W PRL Po Wybuchach społecznych W 1956 I 1980 R. DN 2016, 48, 125-140.