(1)
Horčička, V. Federalizacja Czy Rozpad? Stosunki Stanów Zjednoczonych I Austro–Węgier W Ostatnim Roku Pierwszej Wojny światowej. DN 2016, 48, 51-85.