(1)
Rogut, D. „Gułag. Struktury, Kadry, więźniowie”. Sprawozdanie Z Konferencji. DN 2016, 48, 263-266.