(1)
Wawryszuk, P.; Stambolija, N. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polska I Jugosławia Po II Wojnie światowej” Bydgoszcz, 30 IX–1 X 2015 R. DN 2016, 48, 259-261.