(1)
Kucharski, W. Przygotowania Do Soboru Watykańskiego II W Opinii Polskich dyplomatów. DN 2016, 48, 135-148.