(1)
Wolsza, T. Od Sillamäe Do Goli Otok. Obozy Pracy Przymusowej I NKWD W Krajach nadbałtyckich, Europie Środkowo–Wschodniej I Na Bałkanach Po Drugiej Wojnie światowej. Skala Zjawiska I codzienność. DN 2016, 48, 93-114.