(1)
Leśkiewicz, R. Od Służby Bezpieczeństwa Do Urzędu Ochrony Państwa. DN 2016, 48, 165-188.