(1)
Motyka, G. Zbrodnia wołyńska 1943 Roku I Mit Buntu Ludowego. DN 2016, 48, 53-66.