[1]
Kuśnierz, R. 2022. Działalność Jana Karszo-Siedlewskiego na rzecz Kościoła katolickiego w latach 1935–1937 – na podstawie materiałów z inwigilacji jego osoby przez sowiecki kontrwywiad. Dzieje Najnowsze. 54, 2 (sie. 2022), 49–62. DOI:https://doi.org/10.12775/DN.2022.2.03.