[1]
Napora, M. 2021. O potrzebie dalszych badań nad prasą gadzinową. Stan obecny i perspektywy badawcze. Dzieje Najnowsze. 53, 2 (wrz. 2021), 187–201. DOI:https://doi.org/10.12775/DN.2021.2.10.