[1]
Strauchold, G. 2021. Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie nie tylko osobiste. Dzieje Najnowsze. 53, 1 (maj 2021), 341–342. DOI:https://doi.org/10.12775/34088.