[1]
Polak, W. i Suleja, W. 2021. Pytania, które nie zostały zadane… „Dialog należy kontynuować…” Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985. Studium przypadku, wybór, wstęp, oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020. Dzieje Najnowsze. 53, 1 (maj 2021), 327–340. DOI:https://doi.org/10.12775/DN.2021.1.13.