[1]
Baziur, G. 2019. Dębica i powiat dębicki pod władzą Armii Czerwonej w latach 1944–1945 w aspektach społeczno-politycznym i ekonomicznym. Dzieje Najnowsze. 51, 3 (grudz. 2019), 263–287. DOI:https://doi.org/10.12775/DN.2019.3.12.