[1]
Łukaszewska, A. 2019. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919–1922)”, Warszawa, 8 II 2019 r. Dzieje Najnowsze. 51, 2 (wrz. 2019), 345–350. DOI:https://doi.org/10.12775/21120.