[1]
Rybicka, H. 2019. List do redakcji „Dziejów Najnowszych” w sprawie książki Sebastiana Pawliny, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016, Muzeum II Wojny Światowej. Dzieje Najnowsze. 51, 1 (cze. 2019), 271–275. DOI:https://doi.org/10.12775/20502.