[1]
Hübner, M. 2019. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich”, Toruń, 6–7 XII 2018 r. Dzieje Najnowsze. 51, 1 (cze. 2019), 263–266. DOI:https://doi.org/10.12775/20500.