[1]
Siedziako, M. 2019. Społeczna percepcja wyborów w PRL w świetle listów nadesłanych do władz podczas konsultacji projektu nowej ordynacji wyborczej do Sejmu w 1985 roku. Dzieje Najnowsze. 50, 4 (kwi. 2019), 181–200. DOI:https://doi.org/10.12775/DN.2018.4.07.