[1]
Bartnicka, A. 2019. Zbrodnia z urzędu, sprawcy zza biurka. Uwagi i refleksje na marginesie lektury „Konferencja w Wannsee. Droga do «ostatecznego rozwiązania»” Petera Longericha. Dzieje Najnowsze. 50, 3 (sty. 2019), 295–308. DOI:https://doi.org/10.12775/DN.2018.3.13.