[1]
Pietrzak, J. 2015. „Wyeliminowanie z szeregów elementu uciążliwego i niebezpiecznego”. Sprawa Obozu Dyscyplinarnego Armii Polskiej na Wschodzie w Latrun w Palestynie (1944–1945). Dzieje Najnowsze. 47, 2 (sty. 2015), 79–91. DOI:https://doi.org/10.12775/DN.2015.2.07.