[1]
Wawryszuk, P. i Stambolija, N. 2017. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad, 29–30 IX 2016 r. Dzieje Najnowsze. 49, 2 (lip. 2017), 341–344. DOI:https://doi.org/10.12775/14272.