[1]
Horčička, V. 2016. Federalizacja czy rozpad? Stosunki Stanów Zjednoczonych i Austro–Węgier w ostatnim roku pierwszej wojny światowej. Dzieje Najnowsze. 48, 3 (grudz. 2016), 51–85. DOI:https://doi.org/10.12775/DN.2016.3.04.