[1]
Wolsza, T. 2016. Od Sillamäe do Goli Otok. Obozy pracy przymusowej i NKWD w krajach nadbałtyckich, Europie Środkowo–Wschodniej i na Bałkanach po drugiej wojnie światowej. Skala zjawiska i codzienność. Dzieje Najnowsze. 48, 2 (paź. 2016), 93–114. DOI:https://doi.org/10.12775/DN.2016.2.05.