1.
CHEDIA, Irakli. DEMOCRACY IN CRISIS. The Copernicus Journal of Political Studies [online]. 14 grudzień 2020, nr 2, s. 73–83. [udostępniono 21.1.2022]. DOI 10.12775/CJPS.2020.015.