1.
KOTECKI, Dariusz. Wprowadzenie. Biblica et Patristica Thoruniensia [online]. 1 grudzień 2012, T. 5, s. 9–12. [udostępniono 2.12.2022]. DOI 10.12775/921.