1.
ĆWIK, Karolina. Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1–2). Biblica et Patristica Thoruniensia [online]. 26 luty 2016, T. 8, nr 3, s. 27–37. [udostępniono 30.1.2023]. DOI 10.12775/BPTh.2015.015.